Huisregels – Apotheek Antoniushove – Leidschendam

Huisregels

HUISREGELS 

Onze apotheek vindt het belangrijk om u respectvol, gastvrij en veilig te ontvangen.

 

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij u met respect behandelen. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers en andere bezoekers met respect behandelt en onze huisregels respecteert.

 

Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen met als doel een veilige en prettige omgeving te creëren voor cliënten, bezoekers en medewerkers.

Voor bezoekers van onze apotheek gelden de volgende regels:

Het is niet toegestaan in het gebouw:

 

 • Met een huisdier binnen te komen (een hulphond uitgezonderd)
 • Te roken (geldt ook voor de e –sigaret), alcohol of drugs te gebruiken
 • Dranken en etenswaren te nuttigen
 • Te schelden, grove of discriminerende taal te uiten of met grote stemverheffing te spreken
 • Zich agressief te gedragen
 • Medewerkers en bezoekers lastig te vallen
 • Foto- of filmopname te maken zonder (schriftelijke) toestemming vooraf.

Daarnaast vragen wij u om:

 

 • Niet luid te telefoneren
 • Niet mobiel te telefoneren aan de balie
 • Te denken aan de privacy van andere mensen, neem dus een gepaste afstand van elkaar
 • Respectvol met elkaar om te gaan.

 

Aansprakelijkheid
Voor verlies of diefstal kan de apotheek niet aansprakelijk worden gesteld. Daarom raden wij u dringend aan waardevolle spullen thuis te laten. Laat ook geen kostbare eigendommen onbeheerd in uw auto of bij uw fiets achter.

Agressie, geweld en intimidatie
Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden. De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten. Agressie, geweld en intimidatie wordt in onze apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

Hoffelijkheid
In de apotheek is het een goed gebruik dat mindervalide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) worden ontzegd

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.